- Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä tavallisen elämän asioissa, joita henkilö...

Henkilökohtainen avustaminen päivittäisissä toimissa Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen...

Henkilökohtaisen avustajan työ on mitä suurimmassa määrin kutsumusammatti sellaiselle ihmiselle, joka haluaa tehdä merkityksellistä työtä....