1. Täytä työnhakulomake Työhakulomakkeessa pääset esittämään toiveesi kuinka paljon, millä alueella ja minkälaisella asiakkaalla haluaisit...

Suomen Avustajapalveluiden näkemyksen mukaan palveluseteli on erinomainen väline palveluiden kehittämiseen helposti tuotteistettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa....

Henkilökohtaista apua tuotetaan pääsääntöisesti kolmella (3) eri tuottamismuodolla: Työnantajamalli (vammainen henkilö toimii itse työnantajana) Ostopalvelu...

Aivoliitto ry Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa henkilöitä, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai...

Suomen Avustajapalveluiden ihmislähtöinen palvelukonsepti on saavuttanut erinomaisen suosion asiakkaiden keskuudessa, jonka myötä haemme jatkuvalla haulla...

- Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä tavallisen elämän asioissa, joita henkilö...

Henkilökohtainen avustaminen päivittäisissä toimissa Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen...

Henkilökohtaisen avustajan työ on mitä suurimmassa määrin kutsumusammatti sellaiselle ihmiselle, joka haluaa tehdä merkityksellistä työtä....