Asiakastietolain uudistus: Suomen Avustajapalvelut haluaa kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä jatkossakin

Suomen Avustajapalvelut tarjoaa laadukasta henkilökohtaista apua asiakkailleen ympäri Suomen. Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta, ja siksi kannatamme sellaisia kirjaamiskäytäntöjä, jotka noudattavat näitä arvoja.

Asiakastietolaki ja kirjaamisvelvoite

Vuoden 2024 alusta on astunut voimaan uusi asiakastietolaki, jonka myötä tietyt hyvinvointialueet esittävät sosiaalihuollon palveluntuottajille, mukaan lukien henkilökohtaisen avun palveluntuottajille, että jatkossa tulisi siirtyä määrämuotoiseen kirjaamiseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta.

Henkilökohtaisen avun palveluissa on vakiintuneesti noudatettu käytäntöä, jonka mukaan palvelun toteuttamisesta toimitetaan tilaajalle toteumaraportointi käytettyjen tuntien mukaan ennalta sovitun mukaisin raportointijaksoin. Menettelytapa on huomioinut palvelun luonteen, varmistanut asiakkaiden yksityisyyden sekä kunnioittanut itsemääräämisoikeutta. Asiakkaasta säännönmukaisesti kerättävien tietojen laajentaminen voi muun muassa muodostua vammaisen henkilön perusoikeuksien ja vammaisten oikeuksien kunnioittamisen näkökulmista tarpeettoman laajaksi ja perusteettomaksi.

Asiakastietolain muutosesitys on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa, ja muutosesityksen mukaan sosiaalipalveluiden liittymisvelvoitetta lykättäisiin eteenpäin puolellatoista vuodella.

Kirjaamisen minimointiperiaate – Suomen Avustajapalvelut asiakkaiden yksityisyyden puolella

Henkilökohtaisen avustamisen palveluissa ei säännönmukaisesti tehdä käyntikirjauksia tai muita kirjauksia annettavan palvelun sisällöstä. Kirjaamisvelvoite koskee lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Henkilökohtaisen avun palveluntuottajien palveluksessa olevat henkilökohtaiset avustajat eivät ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ammattipätevyyttä ei myöskään vaadita henkilökohtaisilta avustajilta, vaan vammaispalvelulain hengessä kuka tahansa voi toimia henkilökohtaisena avustajana (ks. YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus).

On olennainen osa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyydensuojaa pitää kirjaaminen minimissä entisen mallin mukaisesti. Suomen Avustajapalvelut kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä jatkossakin ja huolehtii yksilöllisestä henkilökohtaisesta avusta laadukkaasti ja itsemääräämisoikeus huomioiden.