Vastuullisuus

Suomalaisen yhteiskunnan tunnollinen rakentaja

Suomen Avustajapalvelut on 100% kotimainen yhtiö, joka maksaa kaikki veronsa Suomeen. Yhtiö on Suomalaisen Työn Liiton jäsen, jonka toiminnan tarkoitus on, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Suomen Avustajapalveluiden toiminta on saanut myös kotimaisuuden korkeimman tunnustuksen – avainlippumerkin. Yhtiömme on keskittänyt hyväntekeväisyystoimensa erityislasten vanhempien auttamiseen ja tukemiseen keskittyvän Leijonaemot ry:n toiminnan kehittämiseen.

Vammaisten oikeuksien vastuullinen edistäjä

Suomen Avustajapalvelut on sitoutunut vastuulliseen henkilökohtaisen avun palveluun sekä liiketoimintaan, jota pyrimme kehittämään jatkuvasti. Yhtiö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen vammaisten asioiden edistäjänä. Suomen Avustajapalvelut kuuluu Hyvinvointialan Liittoon, jossa se pitää säännöllisesti keskustelussa vammaisten oikeuksien edistämistä sekä valvoo alan yhtiöiden toimintaedellytyksiä tuottaa laadukasta henkilökohtaisen avun palvelua.

Suomen Avustajapalveluiden toimintaa ohjaavina arvoina toimii vammaisen henkilön valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Suomen Avustajapalvelut tuottaa henkilökohtaista apua pääosin henkilökohtaisen avun palvelusetelin kautta. Näin toimien pystymme varmistumaan parhaalla mahdollisella tavalla toiminnan laadukkuudesta ja yksilöllisyydestä.

Mikäli tarvitset apua henkilökohtaiseen apuun liittyvässä asiassa, niin autamme ja neuvomme mielellämme. Teemme tämän aina täysin sitoumuksetta. Voit olla meihin soittamalla 050 434 4456 tai täyttämällä asiakaslomakkeen.

Erityislasten tukija

Suomen Avustajapalvelut tukee erityislasten vanhempien auttamiseen keskittyvän Leijonaemot ry:n toimintaa. Erityisen tärkeäksi yhtiö kokee, että erityislapsiperheet saisivat tarvittavan tuen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä olisivat tietoisia heille kuuluvista palveluista. Koemme vastuuksemme pitää pienistä ja erityisistä huolta. Yhtiö liittyi vuonna 2020 Leijonaemot ry:n kannatusjäseneksi.

Työllistäjä ja työhyvinvointiin panostaja

Työllistämme ympäri Suomea työhön soveltuvia henkilökohtaisia avustajia. Laadukkaan henkilökohtaisen avun tuottaminen on mahdollista vain sitoutuneille työntekijöillä. Työntekijöiden hyvinvointi on Suomen Avustajapalveluille kunnia-asia ja haluamme olla Suomen paras henkilökohtaisen avun työpaikka. Suomen Avustajapalveluilla on käytössään työntekijöille tuotettu etuohjelma, joka sisältää ainutlaatuisia ja rahanarvoisia etuja. Etuihin voit tutustua tästä.

Osaava Avustaja -verkkokoulutus

Suomen Avustajapalvelut tarjoaa työntekijöilleen maksuttoman Osaava Avustaja -verkkokoulutuksen, jossa perehdytään hyvinvoinnin lisäämiseen henkilökohtaisen avustajan työssä. Koulutuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat siten ensiaputaitojen lisäksi hyvä ergonomia, mielenterveys työelämässä, stressin säätely ja palautuminen sekä oman psyykkisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Koulutuksen käyneet saavat myös todistuksen kurssin suorittamisesta.

Luotettava ja turvallinen kumppani

Suomen Avustajapalvelut kuuluu Suomen tilaajavastuu -rekisteriin ja on saanut luotettava kumppani -tunnuksen. Tämä tarkoittaa, että yhtiö omaa toimintaan vaadittavat vakuutukset, se on maksanut työnantajamaksunsa ja veronsa sekä yrityksen talous on vakaalla pohjalla.

Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

  1. Noudatamme lakeja ja toimimme eettisesti
  2. Olemme vammaisten henkilöiden oikeuksien vastuullinen edistäjä
  3. Toimimme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tunnollisena rakentajana
  4. Olemme merkittävä työllistäjä ja työhyvinvointiin panostaja
  5. Olemme aina luotettava ja turvallinen kumppani
  6. Ympäristöystävällisyys ja kestävän kehityksen arvot ovat meille tärkeitä

Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen. Edellytämme organisaatioltamme ja työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja vallitsevaa lainsäädäntöä. Mikäli organisaatiomme tai työntekijämme kanssa tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä toiminnassamme, hän voi tehdä asiasta anonyymin ilmoituksen tästä linkistä whistleblowing-kanavan kautta.

Ympäristöystävällisyys ja kestävän kehityksen arvot

Yhtiömme toiminnan tärkeä arvo on ympäristöystävällisyys sekä kestävä kehitys. Käytännön tasolla tämä näyttäytyy arjessamme muun muassa paperittomana toimistona ja automatkustamisen minimointina.