Vastuullisuus

Suomalaisen yhteiskunnan tunnollinen rakentaja

Suomen Avustajapalvelut on 100% suomalainen yritys, joka maksaa kaikki veronsa Suomeen. Yritys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen, jonka toiminnan tarkoitus on, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Suomen Avustajapalveluiden toiminta on saanut myös kotimaisuuden korkeimman tunnustuksen – avainlippumerkin.

Vammaisten oikeuksien vastuullinen edistäjä

Suomen Avustajapalvelut on sitoutunut vastuulliseen henkilökohtaisen avun palveluun sekä liiketoimintaan, jota pyrimme kehittämään jatkuvasti. Yritys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen vammaisten asioiden edistäjänä. Suomen Avustajapalvelut kuuluu Hyvinvointialan Liittoon, jossa se pitää säännöllisesti keskustelussa vammaisten oikeuksien edistämistä sekä valvoo alan yritysten toimintaedellytyksiä tuottaa laadukasta henkilökohtaisen avun palvelua.

Suomen Avustajapalveluiden toimintaa ohjaavina arvoina toimii vammaisen henkilön valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Suomen Avustajapalvelut tuottaa henkilökohtaista apua pääosin henkilökohtaisen avun palvelusetelin kautta. Näin toimien pystymme varmistumaan parhaalla mahdollisella tavalla toiminnan laadukkuudesta ja yksilöllisyydestä.

Työllistäjä ja työhyvinvointiin panostaja

Työllistämme ympäri Suomea työhön soveltuvia henkilökohtaisia avustajia. Laadukkaan henkilökohtaisen avun tuottaminen on mahdollista vain sitoutuneille työntekijöillä. Työntekijöiden hyvinvointi on Suomen Avustajapalveluille kunnia-asia ja haluamme olla Suomen paras henkilökohtaisen avun työpaikka.

Luotettava ja turvallinen kumppani

Suomen Avustajapalvelut kuuluu Suomen tilaajavastuu -rekisteriin ja on saanut luotettava kumppani -tunnuksen. Tämä tarkoittaa, että yritys omaa toimintaan vaadittavat vakuutukset, se on maksanut työnantajamaksunsa ja veronsa sekä yrityksen talous on vakaalla pohjalla. Yritys kuuluu myös Suomen Yrittäjiin.

Ympäristöystävällisyys ja kestävän kehityksen arvot

Yrityksemme toiminnan tärkeä arvo on ympäristöystävällisyys sekä kestävä kehitys. Käytännön tasolla tämä näyttäytyy arjessamme muun muassa paperittomana toimistona ja automatkustamisen minimointina.