Suomen kuuden suurimman kunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu) vammaispalveluiden ja kustannusten vertailu

Suomen kuusi suurinta kuntaa on perustanut Kuusikko-työryhmän, jonka toiminnan tarkoituksena on vertailla kunnissa tarjottavia palveluita ja niiden kustannuksia.

Kuusikkotyöryhmä vertailee toimessaan myös vammaispalveluita ja niiden kustannuksia Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Raportti on laadittu vuodesta 2016 alkaen vuosittain ja niihin voi tutustua tämän linkin takaa.

Vuonna 2019 tehdyn raportin löydät täältä. Raportin henkilökohtaista apua koskeva osuus alkaa sivulta 25.

Henkilökohtainen apu Kuusikko-kunnissa 2019:

  • Helsinki 2893 (työnantajamallilla 32,4 %, palvelusetelillä 76,0 %, ostopalveluna 0,7 %, omana tuotanto 0,0 %)
  • Espoo 1014 (työnantajamallilla 34,9 %, palvelusetelillä 62,6 %, ostopalveluna 2,8 %, omana tuotanto 0,0 %)
  • Vantaa 751 (työnantajamallilla 65,5 %, palvelusetelillä 8,0 %, ostopalveluna 43,1 %, omana tuotanto 0,0 %)
  • Turku 941 (työnantajamallilla 60,3 %, palvelusetelillä 32,9 %, ostopalveluna 8,1 %, omana tuotanto 0,0 %)
  • Tampere 1403 (työnantajamallilla 30,9 %, palvelusetelillä 27,3 %, ostopalveluna 57,7 %, omana tuotanto 0,0 %)
  • Oulu 1002 (työnantajamallilla 62,4 %, palvelusetelillä 28,5 %, ostopalveluna 17,8 %, omana tuotanto 1,2 %)
  • Yhteensä: 8004 (työnantajamallilla 42,6 %, palvelusetelillä 48,6 %, ostopalveluna 18,0 %, omana tuotanto 0,1 %)

Asiakkaiksi muunnettuna Kuusikko-kunnissa henkilökohtaista apua sai vuonna 2019 3890 henkilöä henkilökohtaisen avun palvelusetelin kautta, 3410 toimi itse työnantajana avustajalleen, 1441 palvelut olivat hankittu ostopalveluiden kautta ja 8 henkilön palvelut kunta suoritti omana tuotantonaan.

Suomen Avustajapalvelut on erittäin iloisia asiakkaan valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden vahvistumisen puolesta, sillä palveluseteli on ohittanut selvästi kilpailutetut ostopalvelut nousten suosituimmaksi tavaksi hankkia henkilökohtaista apua Kuusikko-kuntien alueella. Erityisesti Helsingin ja Espoon kaupungit ovat ottaneet henkilökohtaisen avun palvelusetelin omakseen.