Miksi palveluseteli kehittää henkilökohtaisen avun palvelun laatua?

Suomen Avustajapalveluiden näkemyksen mukaan palveluseteli on erinomainen väline palveluiden kehittämiseen helposti tuotteistettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii henkilökohtainen apu, jossa työnjohdollisessa roolissa toimii asiakas itse ja palvelua myönnetään x tuntia per kuukausi (esimerkiksi 100 tuntia kuukaudessa). Tämän lisäksi henkilökohtaisen avun palvelusetelin etuna on, että vammaispalvelulain mukaisesti asiakkaalta ei saa periä palvelusta omavastuuosuutta, joka tarkoittaa, että kaikki palveluntuottajat tuottavat aidosti samalla hinnalla palveluitaan.

Miksi palvelusetelillä on palvelun laatua kehittävä vaikutus?

Palvelusetelituottajat tuottavat palvelua samalla hyvinvointialueen määrittämällä hinnalla
Tämä tarkoittaa, että enää asiakkaita ei voi haalia tarjoamalla halvinta hintaa kilpailutuksessa. Kilpailu käydään näin ollen palvelun laadulla.

Valinnanvapaus
Asiakkaalla on mahdollisuus valita palveluntuottajansa ja vaihtaa palveluntuottajaa niin halutessaan. Valinnanvapauden kautta yrityksen on pakko elää toteen palvelulupauksen tai asiakas äänestää jaloillaan. Valinnanvapaus pitää yritykset valppaina ja palvelualttiina.

Toimivat markkinat
Suomen Avustajapalvelut tuottaa henkilökohtaista apua koko Suomen alueella ja olemme matkallamme saaneet seurata miten palveluseteli tukee markkinoiden syntymistä sekä mahdollistaa PK-yritysten toiminnan sosiaali- ja terveyspalvelukentässä. Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajalistoilta löytyy suuria valtakunnallisia yrityksiä sekä pieniä yrittäjävetoisia toimijoita. Tämänkaltaiset toimivat markkinat, sekä mahdollisuus valita useiden erilaisten palveluntuottajien joukosta, mahdollistavat asiakkaan aidon valinnanvapauden toteutumisen sekä palvelun laadun kehittymisen.