Henkilökohtaisen avustajan työehtosopimus (TES)

Henkilökohtaisena avustajana toimiessasi työsuhteeseesi on mahdollista noudattaa kolmea (3) työehtosopimusta. On myös mahdollista, että työsuhteeseesi ei noudateta mitään työehtosopimusta.

Nyrkkisäännöt noudatettavaan työehtosopimukseen:

  1. Yksityistä sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan aina silloin, kun työnantajasi on yritys tai yhdistys. Henkilökohtaisessa avussa tämä tarkoittaa, että mikäli asiakas saa palvelunsa joko palvelusetelin tai ostopalvelun kautta, noudatetaan työsuhteeseesi aina yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
  2. Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta noudatetaan aina silloin, kun työnantajanasi toimii kunta.
  3. Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton (Heta-liitto) työehtosopimusta noudatetaan aina silloin, kun työnantajasi on vammainen henkilö itse (työnantajamalli) JA työnantajasi kuuluu Heta-liittoon.
  4. *Mikäli työnantajasi ei ole yritys/yhdistys, kunta tai Heta-liittoon kuuluva vammainen henkilö itse, ei työsuhteeseesi lähtökohtaisesti sovelleta mitään työehtosopimusta. Keskeiset työsuhteen ehdot määräytyvät tällöin työsopimuslain, työaikalain sekä vuosilomalain mukaan. Nämä ehdot ovat lähtökohtaisesti aina työehtosopimuksia heikommat työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna.

Lisätietoja Heta-liitosta: https://heta-liitto.fi
Heta-tes: https://heta-liitto.fi