Hyvinvointialueuudistus ja palvelusteli – mikä muuttuu?

Pitkään valmisteltu hyvinvointialueuudistus astuu voimaan vuoden 2023 alussa. Koska harvalla meistä on mahdottomasti tietoa muutoksesta, olemme koonneet saatavilla olevaa informaatiota. Palveluseteliä käyttäville ja muille henkilökohtaisen avun palveluita hyödyntäville ei ole toistaiseksi tiedossa juurikaan suoranaisia käytännön vaikutuksia.

Mikä on hyvinvointialueuudistus?

Hyvinvointialueuudistus on 1.1.2023 voimaan astuva hallinnollinen uudistus, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksella pyritään mm. turvaamaan palveluiden saatavuutta sekä hallinnon ja itse toiminnan tehokkuutta.

Kuntien vastuulle jäävät yhä esimerkiksi opetus, liikunta, kulttuuri ja päivähoito.  Poikkeuksena hyvinvointialueuudistukselle on Helsinki, jolle jää ainoana kaupunkina yhä vastuu sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä.

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on kuntien ja maakuntien rinnalle kehitetty uusi hallinnon taso, jonka vastuulle sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyvät. Itsehallinnollisen hyvinvointialueen rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen.

Suomen kunnat on jaettu 21 hyvinvointialueeseen, jotka ovat:

 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Satakunnan hyvinvointialue (Satasote)
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue (Oma Häme)
 • Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha)
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Kymenlaakson hyvinvointialue
 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue
 • Etelä-Savon hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (Siun Sote)
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (Soite)
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde)
 • Kainuun hyvinvointialue
 • Lapin hyvinvointialue (Lapha)
 • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Näiden lisäksi Helsingin kaupunki vastaa oman alueensa palvelujen järjestämisestä.

Muuttuuko palvelusetelin käyttö hyvinvointialueella?

Voit käyttää palveluseteliä lähtökohtaisesti entiseen malliin. Aiemmin henkilökohtaisen avun palveluita on voitu ostaa kuntien myöntämien palveluseteleiden avulla. Uudistuksen myötä palveluseteleitä myöntäväksi tahoksi tulee vain hyvinvointialue.

Miten hyvinvointialueuudistus vaikuttaa minuun?

Hyvinvointialueuudistuksessa on kyse suurilta osin rakenteellisesta muutoksesta, jolla ei ole juurikaan suoranaista vaikutusta palveluitamme käyttäviin. Hyvinvointialueet, Suomen Avustajapalvelut sekä muut kaltaisemme toimijat pitävät huolen, että palvelut toimivat jatkossakin. 

Voit kuitenkin vaikuttaa aluevaaleissa äänioikeudellasi siihen, kuka valitaan hyvinvointialueen suurinta päätäntävaltaa käyttävään aluevaltuustoon. Aluevaltuusto päättää mm. palveluiden toteuttamisesta, rahankäytöstä sekä hyvinvointialueen henkilöstöä koskevista asioista.