Vammaispalvelu­lainsäädännön uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestivät yhteistyössä kevään 2021 aikana kaikille avoimia kuulemistilaisuuksia vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyen. Lisäksi kesäkuun aikana järjestettiin kaksi erillistä tilaisuutta, joissa esiteltiin uuden lain pykäläluonnoksia.

Uudistuksessa on tarkoitus säätää uusi vammaispalvelulaki. Uusi laki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Samalla nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki kumottaisiin.

Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet otetaan jatkossa paremmin huomioon.

Valmistelun pohjana käytetään vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevaa hallituksen esitystä, joka raukesi keväällä 2019. Lisäksi uudistuksessa hyödynnetään ns. osallisuustyöryhmän raporttia ja siitä saatuja lausuntoja.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Linkkejä vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen liittyen: