Suomen Avustajapalvelut palkkasivat vanhat avustajani ja huolehtivat nykyisin työnantajavelvoitteista ja sijaistuksista. Elämäni on nykyisin paljon helpompaa.