Lyhyesti todettuna: palvelu pelaa ja on iloisesti toimitettu!