Parkinsonin taudin loppuvaihe

Parkinsonin tauti on etenevä sairaus, joka vaikuttaa aivojen liikkeiden säätelykeskukseen. Taudin edetessä sairastunut kärsii vapinaoireista, lihasjäykkyydestä, liikkeiden hidastumisesta ja tasapainohäiriöistä. Loppuvaiheessa oireet voivat pahentua huomattavasti ja tämä voi olla erityisen rankkaa sairastavan ja hänen omaistensa näkökulmasta.

Parkinsonin taudin loppuvaiheessa avun tarve kasvaa

Yksilölliset tekijät vaikuttavat merkittävästi Parkinsonin taudin loppuvaiheeseen. Joillain taudin eteneminen voi olla nopeampaa, kun taas toisten kohdalla sairaus etenee hitaammin. Sairauden edetessä avuntarve kasvaa. Parkinsonin tautia sairastava voi tarvita apua jokapäiväisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä. Sairaus voi vaatia myös apua liikkumisessa.

Tämä kaikki kuulostaa raskaalta ja ahdistavalta, mutta on tärkeää muistaa, että vaikka loppuvaiheessa voi olla haastavaa ja rankkaa, on mahdollista elää mielekästä elämää ja pitää yhteyttä läheisiin.

Tukea ja hoivaa loppuvaiheessa

Loppuvaiheessa henkilön hoito on usein moniammatillista yhteistyötä. Tavoitteena on helpottaa sairastavan oireita ja tarjota laadukasta elämänlaatua. Tärkeää on myös tarjota psykososiaalista tukea ja saada omaiset mukaan hoitoprosessiin.

Elämänlaatu voi säilyä hyvänä, vaikka sairaus etenisi. Sairaalassa, hoito- ja kuntoutuskeskuksessa tai kotioloissa tarjottu hoito sekä kivunlievitys voivat helpottaa oireita. On myös tärkeää, että ihminen saa mahdollisuuden viettää aikaa läheistensä kanssa ja tehdä asioita, jotka tuovat iloa ja tyydytystä.

Parkinsonin taudin loppuvaiheessa elämä on erityisen tärkeää

Loppuvaiheessa on tärkeää muistaa, että elämä on arvokasta ja merkityksellistä silloinkin, kun se ei ole helppoa. Tärkeimmät asiat ovat lopulta ihmisten väliset yhteydet, rauha ja hyvä hoito. Parkinsonin tauti voi asettaa haasteita, mutta se ei saa estää ketään elämästä täysipainoista elämää.

Yritä siis olla positiivinen ja omaksua aktiivinen asenne. Keskity mahdollisuuksiin ja saatavilla oleviin hoitovaihtoehtoihin. Näin sinä ja läheisesi voitte tehdä yhdessä tarvittavan työn, saada tarvittavan tuen ja nauttia tästä kauniista elämästä, jota sinulla tässä hetkessä on.

Lue lisää blogeja Parkinsonin taudista sivulla: Tietoa sairauksista ja vammoista