Palveluseteli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella – tie yksilölliseen tukeen

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella palveluseteli tarjoaa monille ihmisille mahdollisuuden saada tarvitsemaansa tukea ja palveluja joustavasti. Palvelusetelin avulla asiakkaat voivat valita itse palveluntuottajansa annettujen vaihtoehtojen joukosta. Tämä mahdollistaa yksilöllisen ja tarpeenmukaisen avun, jossa huomioidaan asiakkaan henkilökohtaiset toiveet ja elämäntilanne.

Kenelle palveluseteli on tarkoitettu?

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella palveluseteli on suunnattu eritasoista arjen tukea tarvitseville henkilöille. Se voi olla esimerkiksi vanhuksille, vammaisille henkilöille tai pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan. Palvelusetelin tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua tarjoamalla hänelle mahdollisuus valita itselleen sopivin palvelu ja palveluntuottaja.

Kuinka palveluseteliä haetaan Pohjois-Karjalassa?

Palvelusetelin hakeminen Pohjois-Karjalassa alkaa palvelutarpeen arvioinnista, jonka tekee hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimi. Tarpeen arvioinnin jälkeen asiakas saa tiedon palvelusetelin myöntämisestä ja ohjeet palveluntuottajien valintaan. Hyvinvointialueen palvelusetelin sääntökirjan löydät täältä.

Palvelusetelin käyttö Pohjois-Karjalassa

Palveluseteliä voidaan käyttää monenlaisiin palveluihin Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. Näitä palveluita ovat esimerkiksi kotihoito, asumispalvelut, päivätoiminta ja henkilökohtainen apu. Palvelusetelin avulla asiakas voi itse valita haluamansa palveluntuottajan hyväksyttyjen tarjoajien joukosta. Valinnanvapaus tuo asiakkaalle mahdollisuuden räätälöidä palvelut omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Suomen Avustajapalvelut henkilökohtaisen avun tuottajana Pohjois-Karjalassa

Kun puhutaan henkilökohtaisesta avusta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella, Suomen Avustajapalvelut tuottaakorkealaatuista ja asiakaslähtöistä palvelua. Henkilökohtainen avustaja voi tukea asiakasta hänen päivittäisissä toiminnoissaan, kuten kodinhoidossa, asiointireissuilla tai vapaa-ajan toiminnassa. Valitsemalla Suomen Avustajapalvelut palveluntuottajakseen asiakas voi olla varma, että saa luotettavaa, yksilöllisesti suunniteltua apua.

Palveluseteli tarjoaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella arvokkaan tavan järjestää tarpeenmukaista tukea eri ihmisille. Sen avulla voidaan turvata itsenäisempää ja toiveiden mukaista elämää niille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan. Henkilökohtaisen avun osalta Suomen Avustajapalvelut on luotettava vaihtoehto, ja panostamme asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin.