Opiskelu Satakunnassa henkilökohtaisen avustajan tuella

Opiskelu voi osoittautua haastavaksi, kun liikuntarajoitteet tai muut esteet vaikuttavat arkeen. Satakunnassa opintojen tueksi on kuitenkin saatavilla henkilökohtaisen avustajan palveluita, jotka tekevät oppimiskokemuksesta saavutettavamman ja miellyttävämmän.

Henkilökohtainen avustaja mukana opiskeluissa

Henkilökohtaisen avustajan rooli opiskelijan tukena voi olla ratkaisevan tärkeä. Avustajan tehtävä on tarjota konkreettista apua arkitoimissa, kuten liikkumisessa kampusalueella, materiaalien hankkimisessa ja opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä. Muun muassa Suomen Avustajapalvelut välittää koulutettuja avustajia opiskelijoiden tueksi. Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa esteettömämmän opiskeluympäristön henkilöille, jotka sitä tarvitsevat. Henkilökohtaisen avustajan läsnäolo voi myös edistää opiskelijan sosiaalista integraatiota ja yhteisöllisyyttä kampuksella.

Korkeakoulujen esteettömyys

Porissa korkeakoulujen esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota. Esteettömyys tarkoittaa saavutettavuutta ja esteiden minimointia, jotta kaikilla, riippumatta fyysisistä tai henkisistä rajoitteista, olisi mahdollisuus opiskella ja osallistua korkeakouluyhteisön toimintaan. Esteettömyys kattaa niin fyysisen ympäristön, kuten luokkahuoneiden, luentosalien ja muiden tilojen saavutettavuuden, kuin myös digitaalisten resurssien ja opetusmateriaalien esteettömän käytön.

Korkeakoulut Satakunnassa ovat sitoutuneet tarjoamaan ympäristön, jossa jokainen opiskelija tuntee olonsa tervetulleeksi ja jossa jokainen saa tarvitsemansa tuen opintojensa aikana. Tämä käsittää henkilökohtaisen avustajan palvelut sekä monenlaiset mukautukset ja tekniset ratkaisut, jotka helpottavat opiskelua. Porin SAMK on tehnyt laajaa esteettömyys- ja saavutettavuustyötä esimerkiksi hankkeiden muodossa jo vuodesta 2008.

Jokaisella on oikeus oman näköiseen opiskeluun

Suomen Avustajapalvelut varmistaa omalla toiminnallaan, että jokaisella on oikeus elää oman näköistään elämää – mukaan lukien opiskella ja luoda uraa siellä, mikä itseä eniten kiinnostaa. Yhdenvertaisuuteen kuuluu myös tasapuoliset mahdollisuudet opiskella, ja Suomen Avustajapalvelut on mukana matkallasi myös opintiellä.