Henkilökohtaisen avun saaminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tarjoaa monenlaisia palveluita asukkaidensa tarpeisiin, ja yksi niistä on henkilökohtainen apu. Se on tarkoitettu tukemaan niitä, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat apua päivittäisissä toimissaan, säilyttämään itsenäisyytensä ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan.

Henkilökohtainen apu Itä-Uudellamaalla – avustajan merkitys

Henkilökohtainen avustaja voi olla korvaamaton tuki henkilölle, joka tarvitsee apua päivittäisissä toimissaan. Avustajan tehtävät voivat vaihdella suuresti riippuen avun tarvitsijan yksilöllisistä tarpeista. Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi kodinhoidollisia tehtäviä, henkilökohtaista hygieniaa, liikkumisen avustamista sekä sosiaalisten ja kulttuuristen aktiviteettien mahdollistamista. Oikean avustajan löytäminen voi parantaa huomattavasti elämänlaatua ja tuoda samalla itsenäisyyttä ja vapautta.

Kuka voi hakea avustajaa Itä-Uudellamaalla?

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella henkilökohtaisen avun saaminen perustuu lainsäädäntöön, ja se on suunnattu niille, jotka eivät itsenäisesti selviydy päivittäisistä toimistaan pitkäaikaisen sairauden, vamman tai jonkin muun syyn vuoksi. Avun tarpeen tulee olla merkittävää ja pysyvää. Hakemus henkilökohtaiseen apuun tehdään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kautta, jossa arvioidaan yksilöllinen avun tarve ja päätetään palvelun myöntämisestä.

Suomen Avustajapalvelut tukenasi arjessa

Kun henkilökohtaisen avun tarve on tunnistettu ja myönnetty, Suomen Avustajapalvelut voi tulla kuvioon. Suomen Avustajapalvelut on kokenut palveluntuottaja, ja tarjoamme koulutettuja ja luotettavia henkilökohtaisia avustajia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tuellamme avun saaminen muuttuu helpommaksi, ja avustajia voidaan sovittaa tarkasti avun tarvitsijan erityisvaatimusten mukaisesti. Lisäksi Suomen Avustajapalvelut huolehtii kaikista käytännön järjestelyistä, kuten sopimusten laadinnasta ja avustajien koulutuksesta, mikä tekee prosessista avun tarvitsijalle huomattavasti yksinkertaisemman. Henkilökohtainen avustaja on paljon muutakin kuin vain avun antaja; hän voi olla tuki, ystävä ja silta itsenäisempään elämään. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Suomen Avustajapalveluiden yhteistyöllä pyritään varmistamaan, että jokainen apua tarvitseva löytää itselleen sopivan avustajan ja voi nauttia täysipainoisesta elämästä omien toiveidensa mukaisesti.