Henkilökohtainen apu Satakunnan hyvinvointialueella – tukea itsenäiseen elämään

Satakunnan hyvinvointialueella tarjottava henkilökohtainen apu on olennainen osa alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän palvelun tavoitteena on tukea arjessa muun muassa ihmisiä, joilla on erilaisia rajoitteita, mahdollistaen näin itsenäisemmän ja sujuvamman elämän.

Henkilökohtainen apu on kohdennettu palvelu, joka suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen tuen tarvitsijan omien tarpeiden mukaan. Palvelu voi käsittää avun erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa, kuten henkilökohtaisessa hygieniassa, ruoanlaitossa, siivoamisessa, asiointi- ja saattopalveluissa tai sosiaalisen osallistumisen mahdollistamisessa. Henkilökohtaisen avun tavoitteena on mahdollistaa apua tarvitsevan henkilön aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan, opiskeluun, työelämään tai vapaa-ajan toimintoihin henkilön omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Henkilökohtaista apua Satakunnassa

Satakunnan hyvinvointialueella henkilökohtaisen avun järjestäminen perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja niiden huolelliseen arviointiin. Palvelun saamiseksi henkilön tulee ottaa yhteyttä hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden yksikköön, jossa tehdään tarpeen arviointi. Arvioinnin perusteella laaditaan suunnitelma palvelun toteuttamiseksi ottaen huomioon asiakkaan toiveet ja elämäntilanne. Tällä varmistetaan, että henkilökohtainen apu tukee parhaalla mahdollisella tavalla yksilön itsenäistä suoriutumista.

Satakunnan hyvinvointialueella henkilökohtainen apu on suunniteltu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tarjoamalla jokaiselle apua tarvitsevalle mahdollisuuden elää omannäköistään elämää. Palvelun suunnittelu ja toteutus korostavat myös henkilökohtaisen avustajan ja avunsaajan välistä luottamusta ja yhteistyötä. Henkilökohtainen avustaja valitaan huolellisesti ottaen huomioon avunsaajan toiveet ja tarpeet. On tärkeää, että avustaja tuntee avunsaajan rutiinit, mieltymykset ja erityistarpeet, jotta hän voi tarjota parhaan mahdollisen tuen.

Lisäksi Satakunnan hyvinvointialueella on käytössä useita tukipalveluita ja resursseja sekä avunsaajille että heidän perheilleen. Tarjolla on neuvontapalveluita, koulutusta ja vertaistukiryhmiä, jotka kaikki tähtäävät siihen, että sekä avunsaajat että heidän läheisensä voivat hyödyntää saatavilla olevia palveluita mahdollisimman hyvin.

Suomen Avustajapalvelut tukenasi arjessa

Suomen Avustajapalvelut tarjoavat tukea ja apua henkilöille Satakunnan hyvinvointialueella. Avustajapalveluiden avulla pyritään tukemaan asiakkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja itsenäisyyttä eri elämäntilanteissa. Satakunnan hyvinvointialueella on mahdollista hakea henkilökohtaista avustajaa, joka mahdollistaa itsenäisen elämän ja osallistumisen yhteiskunnan eri toimintoihin.

Henkilökohtaisen avustajan saamiseen voi saada hyvinvointialueen palvelusetelin. Tarkemmat ohjeet ja kriteerit palvelusetelin saamiseen löydät Satakunnan hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun sääntökirjasta.

Satakunnan hyvinvointialueella toimiva Suomen Avustajapalvelut pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parhaan mahdollisen avun ja tuen arjen eri tilanteisiin. Henkilökohtaisen avustajan tehtävänä on luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen asiakas tuntee olonsa arvostetuksi ja kuulluksi.

Suomen Avustajapalvelut on arvokas resurssi niille, jotka tarvitsevat apua ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Avustajien ammattitaito ja empatia luovat pohjan laadukkaalle arjen avulle, joka tukee asiakkaiden hyvinvointia ja itsenäisyyttä.