Apuvälinelainaamot ja Henkilökohtainen Avustaja Pohjois-Karjalassa

Apuvälineet ovat tärkeä osa monien ihmisten arkea Pohjois-Karjalassa ja auttaa selviytymään päivittäisistä askareista, parantamaan liikkuvuutta ja lisäämään itsenäisyyttä. Avun ja tuen saaminen ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan apuvälineiden käyttöön. Henkilökohtainen avustaja voi olla arvokas tuki niiden käytössä, erityisesti kun puhutaan apuvälineiden valinnasta, sopeutumisesta niiden käyttöön tai niiden lainaamisesta.

Apuvälinelainaamo: Mikä se on?

Apuvälinelainaamo on palvelu, josta voi lainata erilaisia apuvälineitä, kuten rollaattoreita, pyörätuoleja, kävelysauvoja tai erikoissängyn. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tarjoaa asukkailleen tällaisia lainauspalveluita, joiden tarkoituksena on tukea ihmisten itsenäistä selviytymistä ja parantaa elämänlaatua. Apuvälinelainaamojen valikoima voi vaihdella paikkakunnittain, mutta perusperiaate on tarjota tarvittavat välineet tilapäiseen tai pysyvään käyttöön maksutta tai kohtuullista korvausta vastaan.

Kuinka Henkilökohtainen avustaja voi auttaa apuvälineiden kanssa?

Henkilökohtainen avustaja on monelle korvaamaton tuki päivittäisessä elämässä. Avustajien tehtävät voivat vaihdella paljonkin yksilön tarpeiden mukaan, mutta yksi keskeinen osa-alue on apuvälineiden kanssa avustaminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi apua apuvälineiden valinnassa, niiden noutamisessa lainaamosta tai avustamisessa apuvälineiden käytön opettelussa. Suomen Avustajapalvelut tarjoaa koulutettuja henkilökohtaisia avustajia, jotka ymmärtävät erilaisten apuvälineiden merkityksen ja osaavat tukea niiden käyttäjiä tarpeen mukaan.

Apuvälineiden merkitys arjessa

Apuvälineiden rooli arjessa ei rajoitu pelkästään fyysiseen tukeen. Ne voivat myös lisätä käyttäjänsä itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia osallistua sosiaalisiin aktiviteetteihin, harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen elämään. Apuvälineet voivat merkitä eroa oman kodin ja laitoshoidon välillä monille ihmisille auttaen heitä selviytymään päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti tai vähemmällä avulla. Henkilökohtaiset avustajat voivat tässä yhteydessä toimia siltoina ja löytämään oikeat apuvälineet kullekin yksilölle.