Huntingtonin taudin oireet

Huntingtonin tauti on geneettinen sairaus, joka vaikuttaa henkilön liikkeiden koordinaatioon ja henkiseen terveyteen. Tämä voi johtaa vakavaan vammautumiseen, mutta tähän ei ole vielä parannuskeinoa. Tämän takia onkin tärkeää tunnistaa Huntingtonin taudin oireet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Huntingtonin taudin liikehäiriöt

Huntingtonin taudin liikehäiriöt alkavat hitaasti ja kehittyvät ajan myötä. Taudin myötä kävely hidastuu ja liikkeet muuttuvat kömpelöiksi ja kankeiksi. Liikkeiden koordinaatio voi häiriintyä niin, että esimerkiksi kätensä koordinoiminen näppäimistöllä tai kahvin kaataminen tuntuu vaikealta.

Huntingtonin taudin psyykkiset oireet

Huntingtonin taudin psyykkiset oireet voivat kehittyä hitaasti ja ensimmäiset merkit voivat näkyä jopa 20–30-vuotiailla henkilöillä. Joillakin oireet kehittyvät kuitenkin nopeammin. Huntingtonin taudin psyykkisiä oireita voivat olla muun muassa masennus ja mania.

Huntingtonin taudin kiputilat

Huntingtonin tautia sairastavalle voi tulla kipuja, joille ei löydy selitystä. Niiden tarkkaa syytä ei tunneta, mutta on todettu, että niillä on taipumus ilmetä, jos henkilöllä on Huntingtonin tauti. Kivut voivat lisätä masennusta, heikentää nukkumista ja vääristää ajatusprosessia.

Varhaisesta taudin havaitsemisesta apua hoidossa

Vaikka Huntingtonin taudin oireet voivat näyttää pelottavilta, on tärkeää ymmärtää, että oireiden tunnistamisessa on avain selviytymiseen. Oireiden havaitsemisesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on suuri etu, sillä taudin etenemistä voidaan hidastaa joissakin tapauksissa.

Lue lisää blogeja Huntingtonin taudista sivulla: Tietoa sairauksista ja vammoista