ALS perinnöllisyys – Riskiä voi pienentää elämäntapavalinnoilla

ALS (Amyotrofinen lateraaliskleroosi) on hermoston rappeutumissairaus, jossa lihakset kärsivät vähitellen heikentyen. Sairaus on vakava ja johtaa usein kuolemaan. Mutta mikä vaikuttaa siihen, voiko henkilö sairastua ALS:aan vai ei? Onko sairauden perinnöllisyysratkaisevassa asemassa?

ALS ja perinnöllisyys

ALS:aan sairastumisen riski on toki perinnöllisesti sidottu, mutta geneettisen taustan merkitys on usein vähäinen. Vain pieni osa ALS-tapauksista liittyy erityisiin mutaatioihin geneettisessä materiaalissa. Kuitenkaan yleisiä periytyviä syitä sairastumiselle ei tunneta, joten vaihtoehtoja ehkäisylle ei ole. 

Ikääntyminen lisää ALS:n riskiä

Riski sairastua ALS:aan lisääntyy ikääntymisen myötä, yleensä yli 40-vuotiaina. Myös geneettisesti alttiiden henkilöiden elintavat vaikuttavat suuresti sairastumiseen. Esimerkiksi tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja liikunnan puute nostavat riskiä saada ALS. Toisaalta terveelliset elämäntavat, säännöllinen liikunta ja ravitsemus voivat pienentää riskiä. 

Terveelliset elämäntavat ALS:n ehkäisyssä 

Hoitomuotoja sairauden pysäyttämiseen ei vielä ole, joten ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää. Terveelliset elämäntavat ovat avainasemassa sairauden ehkäisyssä. Liikunta, terveellinen ruokavalio ja elämäntapa, joka sisältää vain kohtuullisia määriä tupakkaa ja alkoholia, voivat pienentää vakavan sairauden riskiä.

Perheen ja yhteisön tuki ALS:n diagnoosin yhteydessä

Toivotaan, että tulevaisuudessa tiede löytää ratkaisun ja tehokkaan hoitomuodon ALS:aan. Mutta meidän jokaisen on tärkeää tehdä osamme riskin pienentämiseksi. Sairauden pysäyttämisen lisäksi perheen ja yhteisön tuki ovat tärkeitä tekijöitä, jos sairaus diagnosoidaan. Voimme kaikki toimia yhdessä ja tehdä omalta osaltamme maailmasta paremman paikan elää!

Lue lisää blogeja ALS-taudista sivulla: Tietoa sairauksista ja vammoista