Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuka voi olla henkilökohtainen avustaja / Millainen on hyvä henkilökohtainen avustaja?

Henkilökohtaiseksi avustajaksi soveltuu henkilö, joka luotettava, omaa iloisen asenteen ja aidon auttamisen halun sekä on täyttänyt 16-vuotta. Henkilökohtaiseksi avustajaksi ei ole koulutus- tai kokemusvaatimuksia. Suomen Avustajapalvelut perehdyttää henkilökohtaisen avustajan tarvittaessa työhön, jonka lisäksi saat aina apua esimieheltäsi. Työ soveltuu erinomaisesti henkilölle, jolla on halua auttaa muita ihmisiä ja tehdä merkityksellistä työtä. Jos olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, voimme sanoa, että työ on usein vähemmän hektistä verrattuna vaikkapa kotihoidon työhön. Mikäli puolestaan olet alan opiskelija, saat arvokasta kokemusta alasta käytännössä.

Mitä henkilökohtainen avustaja tekee?

Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä tavallisen elämän asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään. Henkilökohtainen apu on itsenäisen elämän mahdollistaja vammaiselle henkilölle. Toisin sanoen, autat asiakasta elämään sellaista elämää mitä hän eläisi, jos siihen vain ilman avustusta pystyisi.

Miten haetaan henkilökohtaista avustajaa / Miten saan henkilökohtaisen avustajan?

Henkilökohtaista apua myöntää oman kotikunnan sosiaalitoimen vammaispalvelut. Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua tavanomaisessa elämässä. Henkilökohtaista apua saavat pitkäaikaissairaat, vammaiset tai vammautuneet henkilö. Henkilökohtaisen avun hakulomakkeen löydät sivuiltamme kuntasi alta osoitteesta: https://suomenavustajapalvelut.fi/kunnat/